منوی دینامیک
ورود و خروج

بازیابی کلمه عبور
رکورد کاهش وزن با بالون در دنیا

خانم زهرا غلامحسینی 27 ساله حدود 1 سال قبل با وزن 150 کیلو اقدام به گذاشتن بالون یکساله spatz نزد دکتر فرامرزی نمود و در طی یکسال به وزن 78 کیلو رسید وبا کاهش وزن 72 کیلوگرم در یکسال رکورد کاهش وزن بوسیله بالون در دنیا شکسته شد .این مقدار کاهش وزن حتی در روشهائی مثل bypassوsleeve نیز کمتر دیده میشود

تمامی حقوق این سایت برای دکتر فرزاد فرامرزی محفوظ می باشد.